Yu Kurosaki

Yu Kurosaki Senko R2/SG2 Hammered Santoku Japanese Knife 165mm Shitan Handle


$249.00 USD
YU-R2-SE-SA165S2R

View Full Details